Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet Sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 sengeplasser, 2 poliklinikker organisert i team og eget FACT team. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Det er mange store faglige forskningsspørsmål som fremdeles står nokså ubesvarte. ARA har en egen forskningsenhet hvor det bl.a. jobber, 4 ph.d-stipendiater og merkantil støttefunksjon. Forskningsprosjekter er p.t. innenfor familie- og pårørende problematikk, nevrofeedback, naltrexone og somatikk i en aldrende populasjon.

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin samt som utdannelsesinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri med inntil 2 år (med fordypning).

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved Avgiftningsenheten i Kristiansand. Vi søker primært spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativ allmennmedisin da vi jobber i skjæringspunktet somatikk/psykiatri/rus.

Enhet for avgiftning er en døgnpost som gir spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Vi vektlegger medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring av videre forløp og motiverer til endring. Enheten har 12 sengeplasser som inkluderer 1 akuttseng.

Avgiftningsenheten i Kristiansand ligger nydelig plassert på Kongsgård alle 71 i relativt nytt bygg sammen med 2 andre døgnposter, ARA sitt eget FACT team, forskningsenhet og hovedadministrasjon. Poliklinikken ligger en kort spasertur unna.

Avdelingen er plassert øst for Kristiansand. Det er flotte boligområde i nærheten, kort avstand til attraksjoner som Dyreparken, Norges største kjøpesenter og byen tilbyr et rikt og urbant kulturliv. Sørlandet har en fantastisk skjærgård. Og for deg som ikke ønsker å være kaptein på egen skute tilbyr byen sightseeing- og badebåter.
Les mer om Sørlandet på Visit-Sørlandet her og Kristiansand her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fkommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer.
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team.
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer.
 • Veiledning og undervisning.
 • Bidra til at enhetens faglig virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter.
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativ spesialist i allmennmedisin. Søker med kort tid igjen til godkjent spesialist oppfordres også til å søke.
 • Må beherske norsk muntlige og skriftlig.
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • Klinisk erfaring med pasienter som har behov for rusbehandling.
Personlige egenskaper
 • Engasjement for rusfaget.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Kan jobbe tverrfaglig og ha gode samarbeidsevner.
 • Tar medansvar for enhetrens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • Sterkt tverrfaglig arbeidsmiljø. ARA går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Godt fagmiljø og egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Utenom spesialister i rusmedisin har vi leger med erfaringer fra indremedisin, nevrologi, psykiatri og allmennmedisin. Flere av legen har dobbeltspesialiteter.
 • ARA har egen forskningsenhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5. år.
 • Pensjonsordninger (trekk 2%) som gir rett til alders-, uføre og etterlattepensjon
 • Pr. tid. ingen vaktbelastning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Gry Hege Melås
Tittel: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 38 13 26 78
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Navn: Majbritt Legind Jakobsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 71 155
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Kongsgård alle 71
Søk på stillingen