Kort om arbeidsgiver

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. DPS Østre Agder har tre enheter, en for allmennpsykiatriske poliklinikker og en  enhet for ambulante tjenester samt en døgnenhet.

Døgnenheten er en åpen enhet med 18 senger som tilbyr utredning, behandling, og miljøterapi av et bredt spekter psykiske lidelser. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og et individualisert utrednings- og behandlingstilbud. Utrednings- og behandlingsplan utarbeides ved innkomst og evalueres fortløpende. Enheten ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis.

Døgnenheten har nå ledig 1 x 100 % vikar stilling for overlege med spesialitet i psykiatri, 1 år med mulighet for forlengelse

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at diagnostikk og behandling  er i samsvar med retningslinjene for tilfredstillende faglig standard og pakkeforløp.
 • Veiledning og undervisning.
 • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldene retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 • Tett samarbeid med et behandlingsteam bestående av overlege, lege og psykologer.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
 • Utvikling av tjenestetilbudet i forhold til gjeldende styringsmål.
 • Ansvarlig for henvisninger.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter. Ansvar for å holde seg oppdatert på evidensbasert behandling.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri.
  • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, disse oppfordres til å søke.
  • Lege med interesse for fagfeltet oppfordres også til å søke  
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid.
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende "Bergenstesten".
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst og engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Individuell veiledning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Thomassen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 909 67 092
Navn: Maria Landsverk
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 37 07 56 95
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre Agder, Døgnenhet Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk
Søk på stillingen