Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 80 fastleger. Vi har nå ledig 4 etablerte hjemler på tre av våre private legekontor som selvstendige næringsdrivende fastleger.  

Kaigata Legekontor er en 7- legers praksis i Tromsø sentrum. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Journalsystemet er WebMed. Legekontoret har to ledige fastlegehjemler. Hjemlene har hhv. pr. tiden 598 og 998 pasienter. Oppstart etter avtale.

Kroken Legekontor er en 4- legers praksis. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden tre helsesekretærer. Kontoret har journalsystemet CGM Journal. Legekontoret har en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen har pr. tiden 992 pasienter. Oppstart etter avtale.

Utsikten Legesenter er en 6- legers praksis. Legesenteret er organisert som et DA, og har for tiden fire helsesekretærer. Utsikten legesenter har System-X journalsystem. Legesenteret har en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen har. pr. tiden 1142 pasienter. Hjemmelen er ledig f.o.m 01.05.2022. Oppstart etter avtale.

Felles for fastlegehjemlene: Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7,5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.                 
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Kommunalt forsterket basistilskudd med 60 % økning pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. Basistilskuddet reguleres i takt med nasjonale tilskudd som kommer etter 01.03.2021, det vil si at det kommunale basistilskuddet reduseres tilsvarende økningen av nasjonale tilskudd jf. Handlingsplan for Allmennlegetjenesten.
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for eget/-barns sykefravær inntil 10 dager pr. år, inntil SOP (sykeavbruddsforsikring) overtar, gjeldende t.o.m 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
ALIS
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
 • Mulighet for kommunalt lån.
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi to referanser.  
 • Spesifiser hvilket kontor du søker på.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.   
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktperson for flere opplysninger.          
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Julie Johansen
Tittel: Adm.leder, Utsikten Legesenter
Telefon: 97 67 71 17/77 60 63 50
E-post: ann-julie.nordstrom@utsikten.nhn.no
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege Kroken legekontor
Telefon: 975 37 465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Navn: Kaigata legekontor
Telefon: 77608050
E-post: ole.morten.schultz@kaigata.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Rådhusgata 2
9299 TROMSØ
Søk på stillingen