• Listelengde: 700
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Er du under ALIS utdanning og mangler uselektert praksistjenesten? Vil du prøve deg som fastlege med en overkommelig liste og gode kompensasjonsordninger for ALIS?

Ledig vikariat grunnet mammaperm i Larvik sentrum!

Kontoret med totalt 3 leger og 2 velfungerende sekretærer som kjenner pasientene godt. Utstyr til både EKG, spirometri, doppler, blodprøvetaking med egen lab mm. Kontoret ligger sentralt med gratis parkeringsmuligheter ca. 5 min til fots fra kontoret, alternativt kan det leies parkeringsplass rett bak kontoret.

Listelengde er 700. Fint for 4 kurative dager og en administrasjonsdag. Vikar kan selv velge om det er ønskelig med fastlønn eller næringsdrift med egenandel og HELFO refusjon. Det er gode inntjeningsmuligheter på legevakt med fast lønn per vakt hvor man kan ta ekstra vakter om man ønsker, men det blir heller sjeldent et problem å gi eller bytte bort vaktene. Det er fast ansatte leger på legevakt slik at vaktbelastningen ikke er høyt.

Larvik kommune har gode tilskudd- og kompensasjonsordninger dersom man befinner seg eller starter i et ALIS-løp (og vikarierer i minst 1 år): man får både praksiskompensasjon og tilskudd for kurs og gruppeveiledning (utover det som dekkes av utdanningsfond) og det stilles også med veileder.

Lengde og oppstart av vikariatet er fleksibel og kan tilpasses søkerens behov.

Ta kontakt med hjemmelinnhaver Tanita Kulow ved spørsmål eller interesse (99 89 14 09 eller tanita.kulow@hotmail.de).
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Tanita Kulow
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 99891409
E-post: tanita.kulow@hotmail.de
Arbeidssted
Sentrum Legekontor ANS
Sigurds gate 4
3256 LARVIK