Kort om arbeidsgiver
Røyken legekontor er et legesenter med tre fastleger som holder til i Røyken sentrum like ved Bråset legevakt. Legesenteret er veldrevet og godt organisert med velutstyrte lokaler. Det er ansatt to legesekretærer i 100% stilling. Senteret bruker Infodoc Plenario på lokalt driftet server og HelseNorge for kommunikasjon med pasientene. 

En av fastlegene ved senteret slutter i sin fastlegehjemmel grunnet flytting. Listestørrelsen er i dag 1000 pasienter. Legen som tilsettes i aktuelle hjemmel vil overta ansvaret for personal og drift av IKT-tjenester og infrastruktur ved legekontoret. Legesenteret organiserer all drift, som leieog vedlikehold av lokaler, all personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi. Den som overtar hjemmelen (Kjøper) inngår leiekontrakt med legesenteret, på lik linje med de øvrige legene. 

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett. 

Overtakelse og oppstartdato for hjemmelen er så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt. Dette er fortiden ved Bråset legevakt.
 • Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk.
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger.
Kvalifikasjoner
 • Krav om norsk autorisasjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller forpliktelse til å gjennomføre spesialisering.
 • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Kompetanse og erfaring innen IKT og serverdrift.
 • Erfaring fra lederstillinger eller annen relevant erfaring fra personalledelse er en fordel.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra forskning og pågående forskningsarbeid vil bli vektlagt.
Ønsket kompetanse
 • Kompetanse og erfaring innen IKT og serverdrift.
 • Erfaring fra lederstillinger eller annen relevant erfaring fra personalledelse er en fordel.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra forskning og pågående forskningsarbeid vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • har gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • er god på relasjonsbygging 
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christian Steenfeldt-Foss
Tittel: Lege
Telefon: 45020088
E-post: christian.steenfeldtfoss@gmail.com
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Røyken legekontor
Bråsetveien 10
3440 RØYKEN
Søk på stillingen