Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Askerlegene AS da en av våre erfarne fastleger dessverre slutter. Listestørrelse 700 pasienter.

Askerlegene AS er et veletablert og veldrevet legesenter med tre fastleger og to dyktige helsesekretærer som holder til i attraktive lokaler sentralt plassert i Asker sentrum med gangavstand til alle servicetilbud. Senteret har langsiktig leieavtale og det er inkludert parkeringsplass. Det er også mulighet for hjemmekontorløsning.

Senteret benytter i dag CGM Allmenn journalsystem og er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien. Konvertering til Webmed er gjennomført i desember 2021. Vi bruker Medipay, Vipps og Izettle med mulighet for individuell løsning. Askerlegene er en moderne praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr.

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett. 

Arbeidsoppgaver
 • Asker og Bærum legevakt er driftet av Bærum kommune og ligger på Bærum sykehus. Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt, 10 vakter per år, med mulighet for flere vakter hvis man ønsker det.
 • Man kan tilpliktes kommunale oppgaver inntil 20% stilling. Per dags dato er det ikke tilknyttet kommunale oppgaver til stillingen.
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk.
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordning ved Askerlegene.
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de to andre legene ved senteret og inkludert kjøper seg inn i Askerlegene AS. Det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legen som slutter.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnus/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.
 • Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, god og bred erfaring fra allmennmedisin i Norge.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Fortrinnsvis erfaring innen rus- og psykiatriomsorgen samt eldreomsorg.
 • Det er en fordel med god kjennskap/nærhet til Asker kommune.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids-og kommunikasjonsevner, både med pasienter, kollegaer og hjelpepersonell.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og evne til å jobbe selvstendig.
 • Erfaring med eller interesse for drift av legepraksis, deriblant personalansvar.
Personlig egnethet vektlegges.

Søker må ha førerkort klasse B og egen bil til disposisjon.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Agnes Holvik
Tittel: Lege
Telefon: 41821437
E-post: agnesa1980@gmail.com
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Askerlegene AS
Hagaløkkveien 7
1383 ASKER
Søk på stillingen