Kort om arbeidsgiver
NAV Vest Viken har ledig stilling som koordinerende rådgivende overlege/rådgivende overlege.

Den koordinerende rådgivende legen har personalansvar og budsjettansvar for de rådgivende legene i NAV Vest-Viken og rapporterer direkte til avd.dir. Ingar Heum i avd. tjenesteutvikling.
Kontorsted for stillingen er ved NAV Vest-Viken i Drammen, men noe reisevirksomhet til ulike NAV kontor rundt om i Vest-Viken, må påregnes.
Vi søker en lege med engasjement for samfunnsmedisinske spørsmål, som er opptatt av forholdet mellom arbeid og helse - og som vil bidra til NAV sitt samfunnsoppdrag med å hindre frafall og fremme inkludering i arbeidslivet.

NAV er en viktig samfunnsaktør og jobben som koordinerende rådgivende overlege/rådgivende overlege vil gi spennende muligheter og utfordringer.

I NAV Vest-Viken er vi 9 rådgivende overleger. En av våre leger blir nå pensjonist. Vi lyser derfor ut denne stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • - Personalansvar og budsjettansvar for de rådgivende legene i NAV Vest-Viken
 • - Koordinering av den rådgivende legetjenesten i NAV Vest-Viken
 • - Muntlig og skriftlig rådgivning/veiledning til veiledere på NAV-kontor i NAV Vest-Viken for å kvalitetssikre forståelsen av medisinske opplysninger
 • - Kompetanseoverføring og opplæringsvirksomhet til NAV-veiledere
 • - Veiledning og samarbeid inn mot fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • - Samfunnsopplysning innen trygdemedisin
 • - Kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Relevant medisinsk spesialitet, gjerne allmenn medisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller andre typer samfunnsmedisinske oppgaver
 • Erfaring med opplæring eller undervisning
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, herunder beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter
Personlige egenskaper
 • Engasjement for fagfeltet trygdemedisin/samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Evne og vilje til å tilegne deg nye ferdigheter og kunnskap
 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Spennende faglige utfordringer og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Godt faglig miljø - godt arbeidsmiljø
 • Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, inkludert 36 t arbeidsuke i full stilling og studiepermisjon
 • Det vil gis nødvendig fri for å kunne oppnå og vedlikeholde godkjennelsen som spesialist i relevant spesialitet
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%)
 • NAV Vest-Viken vil i nær framtid bli godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialiteten samfunnsmedisin
 • Lønn: sjefslege i kode 1348 med årslønn 950 000-1200 000. Overlege i kode 0207 med årslønn 850 000- 1000 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NAV
NAV Vest Viken
Kontaktpersoner
Navn: Ingar Heum
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 91348203
Navn: Live Henriksen
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 91675630
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NAV Vest Viken
Grønland 55
3045 DRAMMEN
Søk på stillingen