Kort om arbeidsgiver

 

Vi leter etter geriater nummer 7 og 8 ved sykehuset Østfold!

Ønsker du endringer ? Vi er en avdeling som lytter til gode ideer og gjør alt som er mulig for å få gode ideer ut i livet.

Vi er opptatt av at man må prøve ut nye måter å jobbe på for å få til endring.  

Vi er en avdeling i vekst og utvider stadig våre horisonter. I 2022 skal en overlege inn på ortopedisk avdeling 4 ganger i uken for å få til et ortogeriatrisk tilbud.

I tillegg åpner klinikk for medisin høst 2022 en ny sengepost med 18 senger. Den skal inneholde 9 senger for akuttgeriatriske pasienter som er tiltenkt de skrøpelige pasientene som ikke vil ha noe særlig nytte av en tverrfaglig utredning. De andre 9 sengene skal driftes av akuttmedisinske leger. Vi tror at dette vil føre til et tettere samarbeid med akuttmottaket hvor våre pasienter kommer inn. Ved å ha et tettere samarbeid med akuttmottaket tror vi at vi kan finne bedre løsninger for denne pasientgruppen. Vi har valgt å kalle posten konseptpost da vi ønsker at dette skal være en litt utradisjonell sengepost hvor nye ideer lettere kan utvikles.  

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling til pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Totalt har klinikk for medisin 151 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen

Vi har et godt samarbeid med andre kliniske fagmiljøer, vi er opptatt av at den geriatriske pasient ligger på alle fagområder. Den geriatriske sengeposten har 18 senger. Vi er stolte av et svært godt arbeidsmiljø hvor latter er en viktig del av hverdagen. Det er ikke å stikke under en stol at også vår avdeling er under press og at hverdagen er hektisk. Nettopp derfor er arbeidsmiljø svært viktig. Vi har et tett samarbeid med sykepleiergruppen og planlegger et utdanningsforløp innen akuttgeriatri for våre sykepleiere i avdelingen.

Sengeposten har et godt lærings- og arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og respekt mellom faggruppene. Vi er opptatt av god supervisjon for våre LIS og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi planlegger oppstart av et kvalitetsregister for akuttgeriatri, som kan åpne for økt forskningsaktivitet. Fordelen ved vårt sykehus er korte linjer mellom ledelse og klinikk, som raskere fører til beslutninger.

Geriatrisk poliklinikk har sykepleiere i full stilling og 4 sykepleiere med 25 % som kombinerer med sengepost. Det består per dags dato hovedsakelig av demensutredning. Vi inkluderer ca. 85 % av pasientene våre i Norkog.

Arbeidet vil bestå av forskjellig type sengepostarbeid, poliklinisk virksomhet og tilsyn. Vi har per i dag 6 delt vakt i helg. Vi har tilstedevakt til klokken 20.00, ca. en gang hver 2. uke.  Det vil sannsynlig bli 7 eller 8 delt helgevakt avhengig av antall overleger. Alle overleger roterer på de forskjellige oppgavene 1-2 uker av gangen.

Intervjuer vil bli gjennomført så snart som mulig.

Ønsket oppstart : 01.05.2022 

LIS leger i slutten av spesialiseringen oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver som overlege hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer
 • Oppgavene vil veksle mellom sengepostarbeid og poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og geriatri
 • Norsk autorisasjon 
 • Særskilt relevant erfaring/interesse innen fagområdet kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt muntlig og skriftlig
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling 
 • Evne til fleksibilitet 

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling 
 • Velferdsordninger 
 • Kort reisevei fra Oslo
 • Kort vei til svenskegrensen 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 45 21 19 69
Navn: Marie West
Tittel: Rådgiver
Telefon: 94139668
Arbeidssted
Geriatrisk og endokrinologisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen