Kort om arbeidsgiver
Stilling som fastlønnet ALIS er ledig i Lillehammer kommune. Stillingen er knyttet til Anders Sandvigs legesenter. Legesentret ble opprettet i 2019, og er et kommunalt utdanningskontor. Legesentret består av 2 spesialister i allmennmedisin, 2 ALIS-stillinger, p.t. 2 LIS1-stillinger og 3 helsesekretærer. Legesentret er lokalisert i lokalene til Lillehammer interkommunale legevakt. Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. Ønsket tiltredelse er 01.03.22.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med fastlegeforskriften i uselektert praksis
Gjennomføring av kurs og læringsaktiviteter påkrevd i spesialiseringsløpet
Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. 
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær. 

Kvalifikasjoner
Lege med godkjent norsk autorisasjon, og fullført norsk turnustjeneste (LIS1)  
Rett til trygderefusjon 
Du behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig 
Du har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 
Du har særskilt interesse for allmennmedisin og primærhelsetjenesten
Krav om godkjent politiattest 

Personlige egenskaper
Du har gode samarbeidsevner, og skaper gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere 
Du er effektiv og fleksibel
Du er ansvarsbevisst og evner å jobbe selvstendig 
Du er strukturert, målrettet og beslutningsdyktig 
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt 

Vi tilbyr
ALIS- avtale som beskriver aktiviteter og tiltak som går utover plikter og rettigheter som følger av spesialistforskriften
Individuell utdanningsplan
Veiledning og supervisjon i henhold til nasjonale krav og individuell avtale
Tilpasset pasientliste med inntil 600 pasienter
Godt faglig og sosialt miljø 
En fleksibel og familievennlig arbeidsdag. 
Kommunal fast ansettelse i 100% stilling
Lønn etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inger Johanne Løkkevik
Tittel: Daglig leder
Telefon: 91766000
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Arbeidssted
Anders Sandvigs gat
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen