Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune har ledig 2 kommunale fastlegehjemler ved Narvik legesenter.

Narvik legesenter er et veletablert legesenter i sentrum av Narvik by. Det er 4 legestillinger og 3,6 stillinger hjelpepersonell ansatt ved legesenteret.
Fra og med 01.02.22  vil Narvik legesenter være et  kommunalt  legesenter.

Narvik kommune stiller med et etablert velkomstapparat både for tilflyttere til kommunen, men også fastleger som ønsker å starte i en fastlegehjemmel. Vi har erfarne veiledere som hjelper til for å gjøre oppstarten så smidig som mulig, og vi legger selvfølgelig til rette for spesialisering innen allmennmedisin, hvis ønskelig.

Lokalene ble bygd fra grunnen av i 2013, med nettopp legesenter som formål. Det betyr at legesenteret er universelt utformet i store innbydende lokaler, og er innredet med alt utstyr som forventes av en moderne allmennpraksis.

Det er parkeringshus, apotek og boligkompleks i samme bygning. Bygget er også lett tilgjengelig for både ambulanse og bevegelseshemmede.

Les mer på vår tilflytterportal.

Nye innbyggere i Narvik får også gratis barnehageplass/SFO. Les mer her.

Narvik kommune satser sterkt på helse, og rekrutterer akkurat nå et stort antall sykepleiere og helsepersonell, se ledige stillinger.       

Arbeidsoppgaver
 • Åpen, uselektert allmennpraksis
 • Listetak hjemmel er 750  pasienter for Alis og 1000 pasienter for spesialist
 • Legevaktsordning i felles akuttmottak med UNN Narvik, med 2-3 vakter pr. måned
Kvalifikasjoner
 • Skandinavisk autorisasjon som lege
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy
 • Avviklet turnustjeneste
Personlige egenskaper
 • Vi trenger en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Personlig egnethet og evne til å skape gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
Vi tilbyr
 • Narvik legesenter er tilkoblet Norsk helsenett, og bruker CGM Winmed 3 journalsystem
 • E-portal med resept- og timebestilling over nett
 • Narvik kommune kompenserer inntil 2 uker pr. år for fravær ved kurs, som ledd i spesialisering i allmennmedisin
 • Narvik kommune dekker også kurskostnader som legeforeningen ikke dekker
 • Narvik kommune har flere erfarne veiledere
 • Godt og stort fagmiljø blant Narviks fastleger
 • En av fastlegene ved Narvik legesenter er spesialist i allmennmedisin, og er godkjent som veilede for ALIS
 • ALIS-avtale med utdanningstilskudd, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan
 • Gode lønnsvilkår 
Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Narvik legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Benjamin Lischner
Tittel: Allmennmedisinsk overlege
Telefon: 469 57 144
E-post: benjamin.lischner@narvik.kommune.no
Navn: Susanne Rogander
Tittel: Konst. Enhetsleder legetjenester
Telefon: 906 59 226
E-post: susanne.rogander@narvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4466439097
Arbeidssted
Narvik
Narvik legesenter, Frydenlundgata 15
8517 NARVIK
Søk på stillingen