Kort om arbeidsgiver
Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb som vikarlege ved Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter sommeren 2022? Våre tilsynsleger skal avvikle sommerferie i perioden uke 25-32. Tilsynslegene deler ferieperioden slik at en av de vil være på jobb sammen med vikarlege. Vi søker etter deg som liker å jobbe selvstendig og håndterer utfordringer med multisyke pasienter. Mandal sykehjem har 5 langtidsavdelinger ( 83 plasser) og 1 korttidsavdeling (21 plasser). Vigeland omsorgssenter har 1 langtidsavdeling (14 plasser) og 1 korttidsavdeling (7 plasser). Som vikarlege vil du en periode ha ansvar for korttidsavdelingene og en periode for langtidsavdelingene.  

Arbeidsoppgaver
Som vikarlege er du medisinsk ansvarlig for behandling og oppfølging av pasienter på korttids- og langtidsavdelingene ved Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter. Ved behov kan du rådføre deg med den faste tilsynslegen.
Dine arbeidsoppgaver (listen er ikke uttømmende):
- Vurdering av nyoppståtte endringer i helsetilstand, akutte tilstander
- Evaluering av pågående «aktiv behandling», legevisitt
- Bidra til godt samarbeid med pasienter og deres pårørende 
- Være en del av et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø 
- Dokumentere i Gerica (EPJ), ha alle lovpålagte kontroller, og undersøkelser som kommer fra Helsedirektoratet. Dette gjelder registrering IPLOS og avklare HLR på alle pasienter. 

Arbeidstiden er fra kl. 08.00 – kl. 15.30 mandag-fredag.

Kvalifikasjoner
Lege med autorisasjon. Medisinstudenter som har gjennomført 5 studieår kan også søke.
Beherske norsk språk muntlig og skriftlig godt. 
Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid

Personlige egenskaper
Fleksibel
Trygg i utførelsen av legeyrke
Kan jobbe selvstendig
Serviceinnstilt
Samarbeidsvillig
Gode kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr Lønn etter gjeldende sentrale og lokale avtaler
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Korttidsavdelingene i Lindesnes
Kontaktperson
Navn: Hilde Pedersen Nøkland
Tittel: Enhetsleder sykehjem
Telefon: 924 44 242
E-post: hilde.pedersen.nokland@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Mandal sykehjem
Lars O. Røllandsgate 7
4514 MANDAL
Søk på stillingen