Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye sjukeheimslege ?? Velkommen skal du vera !

Klepp kommune lyser ut etter 50 % fast stilling som sykehjemslege med oppstart 01.03.22. Arbeidet vil primært vera ved skjerma demensavdeling i Kleppheimen samt ved ny planlagt sjukeheimsavdeling i løpet av 2022. 1/4 av arbeidstida er ubunden tid. Det er ønskjeleg med sjukeheimsvisitt måndagar og torsdagar, men dersom du har andre ønskjer er vi fleksible. 

Det legges ved ønskjer om å kunne gjennomføre kompetanseområder inne alder- og sjukeheimsmedisin.

Dersom det er ønskjeleg å kombinera ei slik stilling med arbeid på eit allmennlegekontor er det fleire kontor i kommunen som har behov for vikar nokre dagar i veka. Det er under planlegging oppretting av ny 0-heimel i Klepp kommunen i løpet av 2022, og denne kan og vera kopla opp mot 50 % sjukeheimsstilling. Her er mange muligheter til å sy saman ei fin stilling om ønskjeleg. 


Dersom du har spørsmål, ikkje nøl med å ta kontakt !
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Klepp kommune
Avdeling legetenester
Kontaktpersoner
Navn: Åge Skretting
Tittel: sjukeheimslege og leiar for sjukeheimsforum
Telefon: 92626099
E-post: age.aleksander.skretting@klepp.kommune.no
Navn: Roman Benz
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 48136838
E-post: roman.benz@klepp.kommune.no
Arbeidssted
Kleppheimen
Prestevegen 12
4350 KLEPPE
Søk på stillingen