Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FoU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten.

Vi søker en ny kollega som er overlege i indremedisin!
Vi søker kollega fortrinnsvis til en hel stilling, men mindre stillingsprosent kan vurderes.

Samiske helsetjenester utvikles nå, og vi trenger deg med på laget!
Oza! Søk!

Spesialistlegesenteret har somatiske spesialisthelsetjenester og merkantile tjenester. Senteret tar imot pasienter fra hele Finnmark, men gir spesielt et tilbud til pasienter med samisk bakgrunn og har samisktalende personell. I den faste staben inngår leger, sykepleiere, audiograf og sekretærer.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Studentveiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i indremedisin
 • Kompetanse innen gastroenterologi eller lungesykdommer er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en poliklinikk med varierende spesialiteter
 • Samarbeid med et dyktig tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, fysio- og ergoterapeut, audiograf, sekretærer med flere
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Spennende friluftsmuligheter med nordlys på vinteren og midnattssol på sommeren
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Katri A. Mortelmans Somby
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 90125939
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Spesialistlegesenteret i Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok
Søk på stillingen