Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.
Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten. 
Sámi Klinihkka har 3 avdelinger:
- Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester.
- SÁNAG/ SANKS- psykisk helsevern og rus, BUP, PUT/TSB, UPA, Familie Enheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet, VPP og Nasjonalt Team.
- SÁNAG/ SANKS FOU- forskning og utvikling, nasjonal kompetansetjeneste, lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.

Samiske helsetjenester utvikles nå!
V
i har ledig overlege stilling i geriatri.
V
i trenger deg med på laget! Oza! Søk! 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk virksomhet og utredning
 • Videreutvikling av geriatritilbudet ved klinikken. Vi gir tjenester til hele befolkningen i Finnmark med et spesielt fokus på samisk språk og kultur
 • Gode muligheter til geriatrisk forskning – og fagutvikling for samiske pasienter
 • Klinikken skal utvikle regionale- og nasjonale funksjoner. Blant annet drar vi til pasienten ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i geriatri
 • Spesialister i allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved like kvalifikasjoner vil søker med samisk språkkompetanse på minumum C3 nivå prioriteres. Rent norsktalende søkere vil gis språkopplæring i samisk samt innføring i kulturforståelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeids egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en poliklinikk med varierende spesialiteter
 • Samarbeid med et dyktig tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, fysio- og ergoterapeut, audiograf med flere
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Spennende friluftsmuligheter med nordlys på vinteren og midnattssol på sommeren
 • Gode arbeidstidsordninger og arbeidsvilkår
 • Språkopplæring ved behov til deg og din familie
 • Muligheter for Finnmarksavtale
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement 
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Katri Anneli Mortelmans Somby
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 481 87 502
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Spesialistlegesenteret i Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok
Søk på stillingen