Kort om arbeidsgiver
Askøy er en vekstkommune med ca 30 000 innbyggere og har broforbindelse til Bergen. Askøy kommune har 4 ledige fastlegehjemler med tiltredelse 01.04.2022

To av fastlegehjemlene er lokalisert til Fromreide legesenter:
Fromreide legesenter er lokalisert på den nordlige delen av Askøy, ca 15 minutters kjøring fra Askøybroen. Legesenteret er moderne, velfungerende og godt utstyrt med tre fastlegehjemler og totalt ca 3400 listepasienter. De utlyste hjemlene har p.t. 400 pasienter hver med muligheter for å øke listene.

Fromreide legesenter fokuserer på teambasert og fremtidsrettet drift, med fokus på faglig utvikling og pasientene i sentrum. Legesenteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger med felles drift av et DA. Det vektlegges tett samarbeid mellom både leger og helsesekretærer.
Senteret bruker Infodoc Plenario journalsystem og har dyktige og erfarne medarbeidere.

Fastlegehjemmel lokalisert til Strand legesenter:
Strand legesenter er lokalisert sentralt  i Kleppestø. Senteret drives av 7 leger med fellesliste. Listelengde på ledig hjemmel er 950 pasienter. 

Strand legesenter er et moderne og godt utstyrt legesenter med Infodoc Plenario journalsystem. Legesenteret prioriterer god tilgjengelighet for pasientene, og har blant annet egen akuttlegefunksjon som rullerer mellom hjemmelshaverne etter oppsatt liste. Ordningen med fellesliste forutsetter teamarbeid. For ytterligere informasjon, se www.strandlegesenter.com.  

 
Fastlegehjemmel er lokalisert til Fenring legesenter:
Fenring legesenter har 10 min gange fra Kleppestø sentrum. Det er 900 pasienter tilknyttet den ledige hjemmelen. Fenring legesenter er et kommunalt driftet legekontor etter 8:2 avtale,  hvor alle legene har næringsdrift.

Legesenteret har ni fastleger og én turnuslege med tilhørende til sammen  ca 7800 pasienter.  Alt hjelpepersonell er sykepleiere. Senteret er moderne og godt utstyrt med Infodoc Plenario som journalsystem, integrert med løsninger fra helsenorge.no.

Arbeidsoppgaver
 • Drift av egen fastlegepraksis.
 • Fastlege iht avtaleverket for fastlegeordningen.
 • Med stillingen følger deltakelse i kommunal legevaktordning, og det kan tilpliktes offentlig legearbeid. 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. 
 • Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Askøy kommune tilbyr rekrutteringsfremmende tiltak som tilbakekjøpsgaranti, faglig forum for fastleger, rådgivning for ALIS-løpet og støtteordning for kurs og utdanningsaktiviteter for både spesialister og ALIS. 

Generelle opplysninger
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Amy B. Næss
Tittel: Leder for legetjenesten
Telefon: 56 15 83 33
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kleppevegen 23 B
5300 KLEPPESTØ
Søk på stillingen