Kort om arbeidsgiver
Bindal legekontor ønsker å tilsette fastlege i kommunal stilling, med tiltredelse etter avtale.

Generell informasjon
 • Kommunale legetjenester med oppgavedeling mellom legene
 • Vårt journalsystem er Pasientsky (Hove Total)
 • Listelengde er per i dag 520 pasienter med kollegial fraværsdekning
 • Ved legevakt disponerer legen egen legevaktbil
 • Bindal kommune deltar i legevaktsentral 116117 Sykehuset Namsos
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen
Kvalifikasjoner:
Vi søker spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må ha godkjent LIS 1-tjeneste
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk, alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Førerkort klasse B
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og relevant erfaring, vektlegges personlige egenskaper
Vi tilbyr:
 • Kollegaer med høy kompetanse som gir muligheter for stor faglig utvikling
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjørelse
 • Nyoppusset og møblert leilighet sentralt i kommunesenteret
Tilsetting i kommunen skjer i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene og mer informasjon om kommunen finner du på www.bindal.kommune.no
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling.
 
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Nærmere opplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til kommuneoverlege Trond Iversen, trond.iversen@bindal.kommune.no, / 951 86988, eller helse- og velferdssjef Arnt Myrvold arnt.myrvold@bindal.kommune.no / 971 62730.
Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, med søknadsfrist 01.02.22. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bindal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trond Iversen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95186988
E-post: trond.iversen@bindal.kommune.no
Navn: Arnt Myrvold
Tittel: Helse- og velferdssjef
Telefon: 97162730
E-post: arnt.myrvold@bindal.kommune.no
Arbeidssted
Bindal legekontor
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK
Søk på stillingen