Kort om arbeidsgiver
*Arbeidsoppgaver:
Allmennpraksis. Liste 500-1000 pasienter
Det ligger ikke noen kommunale legeoppgaver til stillingene i dag, men ved kommunal ansettelse kan det være aktuelt.
Dagberedskap
Legene deltar i interkommunalt samarbeid i moderne legevakt lokalisert i Kristiansand
Samarbeidsmøter
Kollegial fraværsdekning
*Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon
Godkjent LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig
Spesialist allmennmedisin eller under spesialisering med godkjenning for å arbeide i fastlegepraksis eller legevakt
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig
Politiattest
*Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
Ønsker å arbeide for et godt samarbeid med de kommunale tjenestene
Personlig egnethet vil bli vektlagt
*Vi tilbyr:Inkluderende og engasjert arbeidsfelleskap
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Birkenes kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Murberg
Tittel: Enhetsleder tjenester til hjemmeboende
Telefon: 99624015
E-post: trum@birkenes.kommune.no
Arbeidssted
Birkenes Legesenter
Strøget 180
4760 BIRKELAND
Søk på stillingen