Universitetet i Oslo søker fastleger som vil være praksisveileder for medisinstudenter

Legestudentene i Oslo har 6 uker praksis på fastlegekontor og i kommunehelsetjenesten, og 6 uker på sykehus, som en del av sitt 5. studieår i modul 7.
Nå trenger Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo flere praksisveiledere!
Er du fastlege i Helse Sør-Øst regionen, og kan tenke deg å veilede morgendagens kolleger, så vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Du kan velge om du vil ha student i 6 eller 12 uker, en eller to ganger i året, og om dere er flere på kontoret, kan dere gå sammen om en stilling.

Praksisveiledere tilsettes i bistilling som universitetslektor, og praksisundervisningen gir 30 poeng per veiledet student tellende til spesialiteten i allmennmedisin.

Ta kontakt – helst pr e-post – så får du mer informasjon!

NB! Første praksisperiode i vår er fra 7. mars – 22. april og andre periode er 25. april – 3. juni.

Kontaktinfo:   Modulkoordinator Ragnhild Bjørneng; ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Institutt for helse og samfunn
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Bjørneng
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +47 22850653
E-post: ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Universitetslektor
Send søknad på mail
Arbeidssted
Egen praksis
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Søk på stillingen