Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand

Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.

Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt, samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege. Søknadsfrist 30.01.2022 . Tiltredelse etter avtale.
Spesialitet: barnesykdommer.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordninger. Generell pediatrisk bakvakt er for tiden 10-delt. Dersom søker er kvalifisert kan han/hun i tillegg inngå i avdelingens neonatalvakt, for tiden 5-delt. (Neonatalvakten er for å støtte generell pediatrisk bakvakt)

Kvalifikasjoner

  • Legespesialist i barnesykdommer
  • Det er ønskelig med interesse for eller kompetanse i pediatrisk endokrinologi eller nevrologi

Personlige egenskaper

  • Det legges vekt på personlig egnethet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Torland Kivle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99736225
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen