Kort om arbeidsgiver
Har du spesiell interesse for faglig samhandling, vil påvirke og bidra i utdannelsen av nye allmennleger? Vil du kombinere fastlegejobb med utviklingsarbeid? Vi leter etter deg som vil jobbe som fastlege under trygge rammebetingelser samtidig som du får tid til å bidra in i det faglige utviklingsarbeidet av ALIS stillingene i kommunen. 

Det nye kommunale fastlegekontoret starter opp 1.februar og vil ha 3 fast ansatte leger (1 spesialist i allmennmedisin, 2 ALIS), og 2 fast ansatte legesekretærer. Oppstart skjer i midlertidige lokaler, tidligere Landstads legesenter. Flytting til nye nyoppussede tilrettelagte lokaler på Lunden senter i Sandefjord skjer i august 2022. På Lunden er utviklingspotensialet for vekst med etablering av flere fastlegehjemler til stede.

Legetjenesten i Sandefjord kommune dekker Sandefjord medisinske senter, 5 sykehjem, helsestasjoner og helsestasjon for ungdom (HFU). Det fast ansatte legekollegiet i Sandefjord kommune består i dag av 14 årsverk, hvorav spesialister i; allmennmedisin, palliasjon, psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, og flere ALIS.

Som spesialist på det nye kommunale fastlegekontoret har du ansvar for veiledning av legene i spesialisering på legekontoret. I tilegg forventes det du deltar i det fast ansatte kommunale spesialistkollegiet og bidrar aktivt i det faglige videreutviklingsarbeidet i kommunen. Per dagsdato har vi fokus på å utvikle spesialistutdannelsen i allmennmedisin, i tråd med den nye spesialistforskriften. Du vil ha det medisinsk faglige ansvaret ved fastlegekontoret. Alle stillingene på fastlegekontoret vil være underlagt overlege for kliniske legetjenester, som igjen er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter.

Stilling:
100 % stilling

Listelengde 600-800 pasienter, etter avtale. Fleksibel arbeidstid med mulighet for å gjøre pasientrettet og annet administrativt arbeid på hjemmekontor.

En dag i uken, 20 %, til veiledning / undervisning / faglig utviklingsarbeid i samarbeid med spesialistene på Sandefjord medisinske senter.
Kommunen dekker driftsutgifter og organiserer driften av legekontoret.
 
Kvalifikasjoner:
  • Autorisasjon som lege og spesialist i allmennmedisin, eller snart ferdig spesialist i allmennmedisin.
  • Motiavasjon for å jobbe sammen med oss.
  • Personlig egnethet vektlegges
 
Lønn:
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527, i tillegg 20 % av HELFO-refusjonene.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Andre opplysninger
 Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Ved spørsmål om stillingene kontakt overlege kliniske legetjenester Alfrida Doksrød, tlf. 91847127 eller seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Overlege kliniske tjenester
Telefon: 918 47 127
Navn: Eli Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD
Søk på stillingen