Kort om arbeidsgiver
Lurer du på om du vil bli spesialist i allmennmedisin, og ønsker å ta aktiv del i et stort fagmiljø? Da ønsker vi deg som kollega på Sandefjord medisinske senter!

Sandefjord kommune er godkjent utdanningsinstitusjon for allmennleger. Tjenesten i institusjon er tellende for inntil 2,5 år av spesialiseringen. Spesialistutdannelsen kan fullføres som ALIS på kommunalt fastlegekontor. Sykehuset i Vestfold tilrettelegger sykehustjeneste for allmennleger i spesialisering.

Bygget til Sandefjord medisinske senter (SMS) var tidligere Sandefjord sykehus. Dette er restaurert og bygget om til topp moderne lokaler og fasiliteter. På SMS er det ca. 60 døgnplasser som er dedikert til korttidsbehandling og kommunale akutte døgnplasser (KAD). De fleste pasienter kommer direkte fra sykehuset i Vestfold, for korttidsoppfølging etter sykehusinnleggelse. På SMS er det også en palliativ avdeling og en rehabiliteringsavdeling. Legevakta ligger i samme bygg.

Legetjenesten dekker SMS i tillegg fem sykehjem, helsestasjon og helsestasjon for ungdom (HFU). Det fast ansatte legekollegiet i Sandefjord kommune består av 14 årsverk, hvorav flere spesialister i, allmennmedisin, palliasjon, psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, og ALIS.

Læring og utvikling er i fokus i Sandefjord kommune. Vi har et mål om å bli landets beste utdanningsinstitusjon for allmennmedisin. Ukentlig undervisning, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften er en selvfølge. Kommunen sørger for at utgifter for kurs og opphold i spesialiseringen dekkes.

Personlige egenskaper som vektlegges:
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Ønske om å bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon eller, Norsk studentlisens som lege
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Ledige stillinger:
-          Fast ALIS-stilling, 100 % med deltakelse i vaktarbeid
-          Vikariat 6 måneder ALIS-stilling 100 % med deltakelse i vaktarbeid.

Tiltredelse fra 17.01.2022 eller etter avtale. Rekruttering og tilsetting gjøres fortløpende. Krav om deltakelse i vaktarbeid kun hvis kvalifisert.

Lønn
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Søknadsfrist: 16.01.2022
 
Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege kliniske legetjenester Alfrida Doksrød tlf. 91847127
Seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Overlege kliniske tjenester
Telefon: 918 47 127
Navn: Eli Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD