Kort om arbeidsgiver

Spesialitet: Øyesykdommer 

Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert på  Sykehuset i Vestfold i Tønsberg og har i hovedsak poliklinisk drift. Kirurgisk aktivitet og opplæring foregår i operasjonsstue eller i poliklinisk dagbehandlingsstue. Vi har hovedvekten av denne aktiviteten i sykehusets operasjonsavdeling. Her disponerer vi 1-2  operasjonsstuer daglig til operasjoner for katarakt, glaukom og strabisme, i tillegg har vi en dagkirurgisk prosedyrestue til operasjoner innen okuloplastikk 3 dager i uken. Det er plan for videre opptrapping av kirurgisk aktivitet. Seksjonen er i stor utvikling, og nye, større arealer er under planlegging for å bedre kapasitet og pasientflyt. Øyeseksjonen er opptatt av å legge til rette for forskning.  

Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre segment kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk, og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene. Avdelingen disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Ved tilsyn på andre avdelinger undersøkes pasienten på vår poliklinikk dersom de er i stand til det. Hvis ikke benyttes portabelt utstyr til undersøkelse i de respektive avdelingene. Nyfødte undersøkes i kuvøse på nyfødtintensiv.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i øyesykdommer.
 • Gode faglige kvaliteter.
 • Gjerne forskningserfaring.
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Nøyaktig.
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper man jobber sammen med..
 • Sans for nye utfordringer.
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Jobber profesjonelt, systematisk og effektivt.
 • Har arbeidsglede og setter pasienten først, både kvalitativt og kvantitativt.
 • Er samarbeidsvillig og har kollegial og tverrfaglig lagånd.
 • Har lyst til å være med og videreutvikle en faglig sterk og trivelig avdeling, både for pasientene og personalet.

Vi tilbyr

 • Gode kollegiale forhold.
 • Godt samarbeid med spesialutdannede øyesykepleiere, optiker og ortoptist.
 • Nyere, funksjonell og velutstyrt avdeling.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt og aktivt tverrfaglig miljø. 
 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Nansdal Breivik
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95201112
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk kinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen