Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100% stilling for lege i ett års vikariat ved senteret med arbeid ved poliklinikk og døgnavdeling. Leger som venter på turnus vil også bli vurdert.

På Storslett har vi et psykiatrisk senter med voksenpsykiatrisk poliklinikk med 8 stillinger for behandlere. Vi er nå 1 overlege/spesialist i psykiatri, 2 psykologer, 1 psykologspesialist, 1 kunstterapeut, 1 rusansvarlig/spesialsykepleier og 1 psykiatrisk sykepleier/leder. På døgn har vi 6 senger. De har egen overlege og psykolog ved siden av miljøpersonalet og leder.

BUP har også kontorer på senteret, men er organisert i annen klinikk. Til sammen er vi et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø. Samarbeidet mellom oss er godt og vi opplever oss som en god, trygg arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er meget varierte og utviklingsmulighetene er gode her.

Storslett er regionsenter for Nord-Troms med variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner. Flyplassen ligger 5 minutter unna sentrum. Kommunen er bl.a. kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur. Her er storslått natur med gode friluftsmuligheter. Nord-Troms har skattefordeler og gir mulighet for nedskrivning av studielån.

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser og i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god praksis
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Familie og nettverksarbeid
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning av annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Du må
  ◦ ha norsk autorisasjon som lege
  ◦ beherske norsk muntlig og skriftlig
  ◦ ha god skriftlig dokumentasjonsevne
  ◦ ha god kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har
  ◦ relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
  ◦ erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Det er en fordel med førerkort for personbil

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Du har
  ◦ høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
  ◦ gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du er
  ◦ innovativ og utviklingsorientert
  ◦ ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring og undervisning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre på poliklinikken og døgnenheten
 • Mulighet for langvarig oppfølging av pasienter

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Pål Schreiner Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92028407
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunveien 11
9151 Storslett
Søk på stillingen