Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling i Helse Førde har ledige vikariat for LIS3 i perioden 10.01.2022 - 28.02.2022. Det er mogeleg med forlenging etter dette. Oppstart i stillinga etter nærare avtale. Vi er fleksible.

Det er god breidde i det ortopediske tilbodet i Helse Førde. Avdelinga har aktivitet ved sjukehusa i Førde, Lærdal og Eid. LIS3 må basere seg på ein del reiseaktivitet/ ambulering til dei ulike sjukehusa.

Ved Lærdal sjukehus føregår det i all hovudsak elektiv ortopedi.
På Eid har vi dagkirurgi og skadepoliklinikk.

Førde sentralsjukehus har tilbod innan følgjande område:

 • Traumatologi
 • Handkirurgi
 • Skulderkirurgi
 • Protesekirurgi – hofte, kne, skulder
 • Fotkirurgi

Avdelinga i Førde har 7 LIS3 stillingar og 6 LIS1 stillingar. Vi har døgnavdeling med 31 senger i Førde og 18 senger i Lærdal .

For stillinga krevst det  dokumentert autorisasjon.

Arbeidsoppgåver

 • Sengepostarbeid, poliklinikk og operativ aktivitet
 • Internundervisning
 • Vegleiing av- og kommunikasjon med 1. linjetenesta
 • Rettleiing av Lis1
 • Vaktarbeid 7-delt turnus

Kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell) 
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Må vere ferdig med LIS1 teneste og ha interesse for fagfeltet
 • Erfaring innan fagfeltet vert vektlagt
 • Erfaring som LIS vert vektlagt
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningnivå: Profesjonsstudium  

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til å kommunisere og samarbeide med alle faggrupper både i og utanfor sjukehuset
 • Bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Pasienten i fokus
 • Fagleg engasjert
 • Strukturert i forhold til eigne arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderande arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Høgt fagleg nivå, og godt læringsmiljø
 • Løn etter overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Anne Indrebø
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 918 67 566
Navn: Bernt Johan Marskar
Tittel: Overlege
Telefon: (+47) 411 08 094
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen