Kort om arbeidsgiver
Lungemedisinsk avdeling, Ullevål består av sengepost, poliklinikk, FOU enhet, diagnosestasjon, regionalt kompetansetjeneste for astma, allergi og overfølsomhet, arbeids, miljø og yrkesmedisin. Avdelingen er en del av nasjonalt senter for CF . Poliklinikken har et velutstyrt respirasjonsfysiologisk laboratorium. Avdelingen har et bredt virkefelt innenfor de fleste grener av fagområdet lungemedisin.
Avdelingen har som målsetting å øke sin vitenskaplige aktivitet.
Stillingen er seksjonsleder for legeseksjonen i lungemedisinsk avdeling.
Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder i Lungemedisinsk avdeling og vil være en del av dennes lederteam.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • det medisinskfaglige ansvaret for diagnostikk, behandling og prosedyrer innen fagområdet.
 • definere de faglige standarder innen fagområdet og kvalitetssikre disse uavhengig av ved hvilken seksjon avdelingens leger arbeider.
 • har ansvar for pasientbehandlingens kvalitet innen avdelingens fagområde, og sørger for at arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitet og forbedringsarbeid gjennomføres
 • initierer og gjennomfører utvikling av gode pasientforløp i egen avdeling og mellom seksjoner/avdelinger i klinikken, samt på tvers av klinikker
 • avhengig av lederoppgavenes omfang er det forventet at lederstillingen kombineres med klinisk / pasientrettet arbeid
 • gi råd i ulike spørsmål, både når det gjelder medisinsk faglige spørsmål og andre spørsmål
 • administrere den daglige drift av legetjenesten i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialistkompetanse innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Spesialist i lungesykdommer
 • God forståelse for driftsutfordringer knyttet til dette

Personlige egenskaper

 • strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Evne til nytenking i prosessen rundt NYE OUS
 • dokumenterbar gjennomføringsevne
 • evne til helhetstenkning
 • forutsetninger for å bli opplevd som en samlende leder
 • evne til å begeistre, motivere, samle og utvikle andres kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • fleksibel, engasjert, mestre stress og uforutsette situasjoner, løsningsorientert
 • gode samarbeidsegenskaper, kunne tenke gode løsninger utover egen enhet .
 • opptatt av å arbeide med kvalitet og fremme en sterk faglig standard i enheten personlig egnethet i form av lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevne og strategisk kompetanse vil bli tillagt avgjørende betydning
 • ønskelig med formal og real kompetanse innen ledelse
 • ønskelig med vitenskapelig kompetanse

Vi tilbyr

 • avdelingen er fullt ut godkjent som utdanningsinstitusjon
 • lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • medlem i pensjonsordning.
 • trivelig arbeidsmiljø.
 • høyt faglig nivå.
 • pensjonsordning, gruppe -  og ulykkesforsikring
 • IA bedrift
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Berit Baklid Ege
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92239004
E-post: uxbeeg@ous-hf.no
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Lungemedisinsk avdeling
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen