• Listelengde: 1180
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
1 årig vikariat i allmennpraksis, Tønsberg.
Ledig vikariat i hyggelig 3-legepraksis ved Eik Legekontor i Tønsberg. Fleksibel oppstart fra og med 01.04.2022, med varighet er til og med 04.03.2023. Listen er veldrevet og det er ønskelig at søker kan jobbe selvstendig som allmennlege eller er spesialist i allmennmedisin.
Eik legekontor ligger i småhusbebyggelse, 2 kilometer fra sentrum. 3-legepraksisen organisert som DA med selskapsavtale. Hyggelig pasientgrunnlag, og økonomisk godt organisert drift. Det forventes ingen økonomisk avkastning til hjemmelshaver.
Fastlegeliste på 1180 pasienter. 4 kurative dager og ingen kommunale oppgaver tilknyttet praksisen. Deltagelse i Tønsberg legevakt med beskjeden vaktbelastning. Gode muligheter for ekstravakter om man ønsker det. Journalsystemet er CGM Allmenn med helsenorge som digital portal.
Erfaring som allmennlege, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Avtaleinngåelse i henhold til gjeldende forskrift og avtaler. Oppgi gjerne referanser.
Søknadene vurderes fortløpende. Ta gjerne kontakt med undertegnede som er hjemmelsinnehaver om du lurer på noe eller er interessert.
Mvh
Bror Håvardsrud
Spesialist i allmennmedisin
Tlf: 90025525
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bror Olav Håvardsrud
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90025525
E-post: brorolav@hotmail.com
Arbeidssted
Tønsberg - Eik legekontor
Eikveien 41
3122 TØNSBERG