Oslofjordklinikken Vest er en privat klinikk med legespesialister i nevrokirurgi, ortopedi, nevrologi og nevrofysiologi. Klinikken har utstrakt poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet. Vi er en av norges største private aktører innen rygg- og nakkekirurgi. Klinikken tilbyr tjenester for pasienter med helseforsikring og privatbetalende. Vi har ingen offentlige avtaler.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Oslofjordklinikken-Vest AS
Kontaktperson
Navn: Venke Byberg
Tittel: Daglig leder
Telefon: 90766530
E-post: vmb@oslofjordklinikkenvest.no
Arbeidssted
Sandnes
Elvegata 25
4306 SANDNES
Søk på stillingen