Kort om arbeidsgiver

Er du overlege i barne- og ungdomspsykiatri og har lyst til å bidra med kompetanseutvikling i et trivelig arbeidsmiljø?

BUPP Moss har ledig fast 100% stilling for overlege med engasjement for barn og unges psykiske helse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Moss er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i avdeling BUP/HABU ved Sykehuset Østfold. Poliklinikken har ansvar for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby, med et befolkningsgrunnlag på like under 80000.

Poliklinikken har etablert nevroteam, sped- og småbarnsteam, team som arbeider med spiseforstyrrelse og traumeteam. Vi ønsker også å utvikle et team som vil arbeide opp mot barn og ungdom på barnevernsinstitusjoner i vårt distrikt, og overlege med kompetanse og interesse for dette fagfeltet vil ha mulighet for å være med å utvikle dette.  

Poliklinikken har 23,5 fagstillinger hvorav 3 stillinger for overlege i barne- og ungdomspsykiatri og 1 stilling for LIS. Overlegene har ansvar for veiledning av LIS. Det er ønskelig med en styrkning av psykoterapiveilederkompetanse i avdelingen og overlege som er interessert i dette vil få anledning til å arbeide med dette, evt. å videreutdanne seg til å bli psykoterapiveileder.

Legene har egne ukentlige møter på poliklinikken og har månedlige møter med legegruppen i avdelingen på Åsebråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. 

Poliklinikken har en stabil og engasjert medarbeidergruppe som bidrar til et godt tverrfaglig samarbeidsklima.

Seksjonen er plassert på Sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig fra E6 med gode parkeringsmuligheter. Det er kun 45-50 minutters kjøretur fra Oslo, og ellers korte avstander innenfor byene i Østfold.

Søknader behandles fortløpende. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk, og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i henhold til nasjonale retningslinjer, pakkeforløp og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i tverrfaglig internt samarbeid under utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglige team for diagnostisering, behandlingsplaner og evalueringer av behandling
 • Mulighet for undervisning internt og eksternt 
 • Deltakelse i fag- og kompetanseutvikling på seksjonen og i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, LIS som har kort tid igjen til å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke stillingen
 • Erfaring fra arbeid i med barn og unge er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • God evne til å skape kontakt med barn og ungdom og deres foresatte 
 • God samarbeidsevne og interesse for å jobbe tverrfaglig
 • Interesse for å være med i det faglige utviklingsarbeidet i seksjonen 
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling med muligheter for fagutvikling
 • En hyggelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglighet og kontinuitet 
 • Gode velferdsordninger med blant annet personalhytter 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Hartveit Jonassen
Tittel: Overlege
Telefon: 69 86 96 00
Navn: Britt Guri Robertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 69 86 96 00 / 930 07 556
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Peer Gynts vei 84
1535 Moss
Søk på stillingen