Øygarden kommune har ledig 2 fastlegestillinger. Den ene er lokalisert ved Skogsvågskiftet legekontor og den andre er lokalisert ved Medicus helsesenter. Ved Skogsvågskiftet legekontor er det 7 fastleger og ved Medicus helsesenter er det 5 fastleger. Begge kontorene har LIS 1 lege i tillegg. Listetaket er hhv 800 pasienter ved Skogsvågskiftet legekontor og 1000 pasienter på hjemmelen ved Medicus helsesenter.  Listetaket kan endres både opp og ned etter ønske fra hjemmelsinnehaver og samtykke fra kommunen. Det benyttes Infodoc journalsystem. Begge legekontorene er veldrevne med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell. Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligere gode betingelser som gunstige oppstartsvilkår og fritak for annen kommunal legetjeneste og legevakt. Hvis en ønsker å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegene bli prioritert. For tiden er det 18. delt vaktordning. Kommunen har også egne ordninger mht sykefravær og foreldrepermisjon for næringsdrivende fastleger. Kommunen gir også gjenkjøpsgaranti for hjemlene hvis aktuelle lege mot formodning ikke skulle trives i stillingen.
Fastlegestillingen ved Skogsvågskiftet legekontor kan driftes etter næringsdrivende modell eller fastlønnet modell. Alt etter ønske fra ny hjemmelsinnehaver. Felles for alle hjemlene ved Skogsvågskiftet legekontor er at de har en «8.2 avtale» Dvs kommunen drifter kontoret og basistilskuddet dekker alle driftskostnadene til de næringsdrivende fastlegene. Fastlegehjemmelen ved Medicus helsesenter driftes etter ordinær næringsmodell.
Kommunen er fleksibel mht oppstartstidspunkt.
Øygarden kommune har etter kommunesammenslåingen videreført de tilpasninger som er blitt gjort av de opprinnelige kommunene mht tilleggsordninger opp mot næringsdrivende fastleger. Dette er en medvirkende årsak til at kommunen har stabil og god fastlegeordning.
Velkommen som søker på fastlegestilling i Øygarden kommune.
Benytt elektronisk søknadsskjema og angi hvilken av stillingene du søker på.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført LIS1 tjeneste
God norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
 
Kontaktperson for stillingen ved Medicus helsesenter:
Hjemmelsinnehaver: Martine Øyo , tlf 90594901
 
Kontaktperson for begge stillingene: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
 
 
Søknadsfrist : 30.01.2022
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99626626
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Skogsvåg/ Medicus
Arbeidssted
Skogsvågskiftet legesenter /Medicus helsesenter
Foldnesvegen 1
5342 STRAUME
Søk på stillingen