Porsgrunn er en av bykommunene i nedre Telemark, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells. Kommunen har et aktivt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Porsgrunn kommune har en befolkning på 36 000 innbyggere, med 41 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning ved legevakten er lav.

ALIS fastlegehjemmel er ved Heistad Legesenter. Oppstarten vil være deleliste med en erfaren spesialist, som blir veileder. 
Varighet inntil 5 år under spesialisering.

Kommunen har intensjon om at alle fastlegene i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være i utdanningsløp for å bli det.

Heistad Legekontor er et veletablert legesenter med 11 fastleger og Lis 1 lege. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker og nærhet til sjøen.

Det kan gis kommunal lønn/ næringsdrivende. Som næringsdrivende har vi gode tilskuddsordninger for Alis.

Oppstart fra 01.03.2022. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Legene må delta i kommunal legevakt 

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kai Heier
Tittel: Lege, nåværende praksisinnehaver
Telefon: 90046402
E-post: kai.heier@heistad-legekontor.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Heistad legekontor - Porsgrunn Kommune 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn