Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig ett års vikariat fra snarest for lege i spesialisering i revmatologi. Mulighet for forlengelse.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN, inkludert nødvendige spesialiseringsperioder. Se også Utdanningsplaner ved UNN.

Avdelingen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål å tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdom, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, dagenhet og i poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i forskning
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forskning

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Er motivert for å arbeide lenge i UNN

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse
 • Gode arbeidstidsbetingelser
 • Mulighet for deltakelse  større nasjonsle forskningsprosjekter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Karen Aslaksen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 97090068
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen