Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
Ved Klinikk for laboratoriemedisin er det opprettet en ny overlegestilling for HPV og cervix-screening, hvor den som ansettes på sikt vil ha hovedansvaret for denne diagnostikken ved Oslo universitetssykehus. Det er beregnet at dette vil utgjøre halvparten av stillingen. Øvrige 50 % vil i første rekke knyttes til gynekologisk patologi, med både histologisk diagnostikk og cytologi.
Vi har et bredt diagnostisk spektrum, med mange utfordrende og spennende preparater, med kompliserte og omfattende operasjonspreparater innen gynekologisk patologi.
Det er fire andre overleger knyttet til HPV og cervix-diagnostikken. I tillegg er det fem leger knyttet til gynekologisk diagnostikk.
Den som tiltrer stillingen må ha evnen til å samarbeide med kolleger fra flere fagområder.
Vi har mange leger i spesialisering i vår avdeling, og oppfølging og opplæring innen makroskopisk og mikroskopisk diagnostikk av LIS vil være en naturlig del av arbeidshverdagen i tillegg til undervisning i form av innlegg for avdelingen og seminarer for LIS.
Andre oppgaver kan være diagnostikk i felter som molekylær patologi, deltagelse i utredningsprosjekter og forskning etter avtale med leder.
Vi søker en engasjert kollega med spesiell interesse innen de skisserte arbeidsområdene. Den som ansettes må ønske å jobbe med fagområdene og skaffe seg spesiell kompetanse. Tidligere erfaring fra områdene og fra forskning er en fordel, men ingen forutsetning.
Det er viktig at dette er noe man har lyst til å jobbe med. Både erfarne LIS og spesialister i patologi er velkomne til å søke. 
Vi søker ansvarsbevisste personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre og tilegne seg kunnskap, som jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk innen livmorhalskreft screening og gynekologisk patologi
 • Opplæring og oppfølging av LIS og patologiassistenter
 • Deltagelse i internundervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stilingen
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Spesialist i patologi
 • Erfaring innen fagområdet er en fordel, men ikke avgjørende.
 • Forskningserfaring en fordel
 • Spesiell interesse for fagområdene
 • Vi stiller krav til gode norskkunnskaper
Utdanningsretning
Medisinsk embetseksamen
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Medarbeideren må ha evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Skal tenke helhetlig og lar seg motivere av utfordringer
 • Endringsvillig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Omgjengelig og strukturert
 • Opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid 
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor OUS
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Enhet for medisinsk diagnostikk Radiumhospitalet
Ullernchausseen
Søk på stillingen