Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Ved klinikk for laboratoriemedisin er det ledig en overlegestilling knyttet til diagnostikk innen fagområdene ben- og bløtvevspatologi inkludert sarkom, samt thyreoidea. I tillegg vil det være diagnostikk innen cytologi.
 
OUS har landets største diagnostiske spekter innen ben- og bløtvevspatologi, med alt fra operasjonspreparater av lipomer og prøver fra ledd, til amputater og hemipelvectomier. Sarkomdiagnostikken er knyttet til landets største sarkomsenter. Vi driver utstrakt konsultativ bistand for kolleger i hele landet i tillegg til diagnostikk av egne pasienter som behandles ved Radiumhospitalet. I sarkomgruppen er det et tett samarbeid med klinikere fra flere andre disipliner og ukentlige MDT møter hvor patologen har en sentral rolle.
Thyreoideadiagnostikken omfatter både operasjonspreparater fra egne pasienter og en utstrakt konsultativ bistand, samt innkalte preparater fra pasienter som skal ha videre behandling ved OUS. Deltagelse på MDT møter og samarbeid med kliniske miljøer er en naturlig del av arbeidshverdagen.

Det er per i dag fire faste overleger knyttet til diagnostikken i sarkom (to) og thyreoidea (to). En nyansatt overlege med tilknytning til begge grupper vil være en stor styrke for diagnostikken.
 
Vi har mange leger i spesialisering i vår avdeling, og oppfølging og opplæring innen makroskopisk og mikroskopisk diagnostikk av LIS vil være en naturlig del av arbeidshverdagen i tillegg til undervisning i form av innlegg for avdelingen og seminarer for LIS. Andre oppgaver kan være diagnostikk i andre områder som molekylær patologi, deltagelse i utredningsprosjekter og forskning etter avtale med leder.

Vi søker en engasjert kollega med spesiell interesse innen de skisserte arbeidsområdene. Den som ansettes må ønske å jobbe med fagområdene og skaffe seg spesiell kompetanse. Tidligere erfaring fra områdene og forskning er en fordel, men ingen forutsetning.
Den som tiltrer stillingen må ha evnen til å samarbeide med kolleger fra flere fagområder. Det er viktig at dette er noe man har lyst til å jobbe med. Både erfarne LIS og spesialister i patologi er velkomne til å søke.

Vi søker en ansvarsbevisst person med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre og tilegne seg kunnskap, som jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk, makroskopisk og mikroskopisk, innen thyreodiea, ben- og bløtvevspatologi samt cytologi
 • Opplæring og oppfølging av LIS og patologiassistenter
 • Deltagelse i internundervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Spesialist i patologi
 • Erfaring innen fagområdet er en fordel, men ikke avgjørende.
 • Forskningserfaring en fordel
 • Spesiell interesse for fagområdene
 • Vi stiller krav til gode norskkunnskaper
Utdanningsretning
Medisinsk embetseksamen
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
 • Medarbeideren må ha evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Skal tenke helhetlig og lar seg motivere av utfordringer
 • Endringsvillig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevnerAnsvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Omgjengelig og strukturertOpptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid 
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.Utfordrende og variert arbeid
 • Høyt faglig nivå 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor OUS.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Enhet for medisinsk diagnostikk Radiumhospitalet
Ullernchausseen