Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker deg med:
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • Gode norskkunnskaper
 • Politiattest
 • Under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
Vi tilbyr: 
 • Veldrevet 3-legepraksis med fast og stabilt personale
 • Belliggende på brygga sentralt i Tønsberg med gode parkeringsmuligheter.
 • Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium, skiftestue
 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer G
 • Godt arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter
 • Godt etablerte interne rutiner
 • Journalsystem - SystemX.
 • Listetak 1.200 pasienter på etablert liste. Listestørrelsen kan endres etter avtale med kommunen.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet.
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Tilskudd ifm med spesialisering inntil 240.000 pr år
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Skriv ut
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Ønsker du å jobbe som fastlege på bryggekanten i flotte Tønsberg
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Aagaard-Nilsen
Telefon: +47 93041411
Navn: Gina Guttu
Tittel: Lege
Telefon: +47 40456541
Arbeidssted
Nedre Langgate 26
3126 TØNSBERG
Søk på stillingen