Kort om arbeidsgiver

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring. Hovedtyngden av virksomheten ligger innen nevrorehabilitering, rehabilitering i tidlig fase og etter intensivophold, kreftrehabilitering, ortopedisk rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering.  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.
 
Fysikalsk medisinsk avdeling består av to tverrfaglige poliklinikker: En fysikalsk medisinsk poliklinikk i Stavern og en Helse og arbeids- poliklinikk i Tønsberg. I Stavern har vi tilbud til pasienter med smerter i bevegelsesapparatet, utmattelse, Covid- 19, sykelig overvekt og kreft. Vi utfører diagnostikk og behandling av tilstander i muskel- og skjelettapparatet og har en tydelig kognitiv tilnærming til subjektive helseplager.
I Tønsberg driftes Helse og arbeids – poliklinikken som et samarbeid mellom Klinikk FMR og Klinikk psykisk helse og avhengighet. Her behandler vi pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseutfordringer. Tiltaket består av individuell tilnærming i form av avklaring og veiledning, samt ulik undervisningsvirksomhet. Poliklinikken har også et tett samarbeid med Nav om konseptet HelseIArbeid.
 
Stillingen vil bli knyttet fysikalsk medisinsk avdeling men ved behov må det på beregnes arbeid ved klinikkens øvrige avdelinger. Stillingen vil fysisk lokaliseres til Stavern og Tønsberg (Vear).
Overlegen vil få det faglige ansvaret for å avdelingens helse og arbeidspoliklinikk.I tillegg vil det også være arbeidsoppgaver knyttet til fysikalsk medisinsk poliklinikk i Stavern.
 

Arbeidsoppgaver

 • Størstedelen av arbeidsoppgavene vil være knyttet til Klinisk arbeid i poliklinikk, men det må påberegnes arbeid ved døgnavdeling ved behov. Legen inngår i vaktordning (p.t. 12 delt vakt)  ¨
 • Overlegen vil ha det faglige ansvaret for Helse og arbeidspoliklinikken 
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Veiledning av LIS leger
 •  Informasjon og kunnskapsformidling; herunder medisinskfaglig veiledning til samarbeidende personell, samt undervisningsoppdrag internt og eksternt
 • Deler av arbeidsoppgavene forventes gjennomført på Sykehuset i Vestfolds øvrige lokalisasjoner
   

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha være godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Det kan også være aktuelt å vurdere kandidater som er helt i slutten av sitt spesialiseringsforløp.
 • Interesse og ønske om å videreutvikle helse og arbeidsfeltet
 • Det er ønskelig med bred erfaring med diagnostikk og behandling av tilstander i muskel- og skjelettapparatet
 • God forståelse for norsk helsevesen og gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Personlige egenskaper

 • Engasjert, faglig nysgjerrig og med interesse for utvikling av helhetlige pasientforløp
 • Selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gjerne med interesse for forskning og prosjektarbeid
 • Håndtere høyt tempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt når søknadene vurderes 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø i samarbeid med andre faggrupper
 • Et miljø godt tilrettelagt for utdanningen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, overenskomst og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Lønn i henhold til overenskomst.
   
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
  spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Horsdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95271504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold HF
Kysthospitalveien 61
3294 STAVERN