Kort om arbeidsgiver
Ved Enhet for legetjenester og smittevernsarbeid er ledig en fast 100 prosent stilling som lege. Det er tenkt at stilling skal være delt mellom Flyktninghelseteamet i 80 prosent og annet kommunal legetjeneste som sykehjem, skolehelsetjensten eller helsestasjon i 20 prosent. 

Flyktninghelseteamet er et kommunalt helsetilbud som består av helsesekretærer, helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere, psykolog, jordmor, lege og praktiske veiledere. Vi jobber tverrfaglig og ivaretar psykisk og somatisk helse til flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og ikke returnerbare personer. Flyktninghelseteamet jobber også opp mot beboere på Trondheim asylmottak. Det å ha interesse for og lyst til å jobbe med migrasjonshelse er derfor en viktig personlig egenskap for den som skal ansettes. Det er fra før en lege som jobber en dag i uken.

Flyktninghelseteamet gir et helsetilbud som er ut over det som er det lovpålagte tilbudet. Målgruppen vi jobber med har et behov for helsehjelp som ikke kan dekkes i det ordinære hjelpeapparatet den første tiden de er i Trondheim. Du vil være fastlege for de personene som ikke har rett til et ordinært fastlegetilbudet. Du vil også være tilknyttet helsestasjonen ved Flyktninghelseteamet og være ansvarlig lege for smittevernsarbeidet. Vi ønsker å tilby våre pasienter et godt tverrfaglige helsetilbud. 

Trondheim kommune er opptatt av at du skal holde deg oppdatert innenfor fagområdet og vil legge til rette for nødvendige kurs som i hovedsak dekkes av arbeidsgiver.

Flyktninghelseteamet holder til i moderne og godt utstyrte lokaler i Trondheimsporten.

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som lege i påvente av LIS1 har du mulighet til å jobbe som vikar i ett år,

Det kreves minimum tre referansepersoner som må oppgis i søknaden. Politiattest må forevises før oppstart.

Arbeidsoppgaver
 • Førstegangs helseundersøkelse, med tidlig viderehenvisning
 • Nødvendig helsehjelp og behandling
 • Helsestasjonslege for asylsøkerbarn 0-6 år
 • Tuberkuloseundersøkelser, smittevernarbeid
 • Fastlegefunksjon til de uten fastlege og som er i målgruppen for Flykninghelseteamet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Komfortabel med bruk av tolketjenesten
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Interesse for migrasjonshelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et godt tverrfaglig fagmiljø
 • Dedikerte kolleger
 • Nye og moderne lokaler
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Holtskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40226762
Navn: Gunvor Berg
Tittel: Fagkoordinator
Telefon: 90403393
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Holtermanns veg 70
7031 TRONDHEIM
Søk på stillingen