Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel ved som 80/20 deleliste med nåværende praksisinnehaver, lege Marina Aksenova Dehli. Hjemmelen er ledig fra 01.05.2022.
 
Legesenteret er en solopraksis beliggende i Hønefoss sentrum. Det benyttes SystemX Journalsystem.
 
Den ledige andel av hjemmelen er på 80 % og det er forventet full praksisovertakelse ved inntreden i hjemmelen. Nåværende hjemmelsinnehaver vil bidra som del i praksis svarende til en 20 % stilling maksimalt frem til 01.08.2028.
Det inngås avtale med nåværende praksisinnehaver om kjøp og driftsavtale, samt goodwill.
 
Praksisinnehaver har plikt til å delta i interkommunal legevakt, og inngår i kollegial fraværsordning i Ringerike kommune.  Stillingen kan kombineres med bistilling.
 
Ringerike kommune har en aktiv strategi for fastlegeordningen og en fastlagt utdanningsplan for spesialisering i allmenn medisin. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
 
Søker må:
Ha norsk autorisasjon som lege, og være spesialist eller i spesialisering i allmenn medisin. Gjerne med driftserfaring fra egen fastlegepraksis.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Være aktiv og engasjert i utvikling av fastlegekontoret som en sentral del av helsetilbudet i lokalsamfunnet.
Vi vektlegger personlig egnethet og formell kompetanse.
 
Tilsetting i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk.
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Kommuneoverlege Karin Møller, tlf. 95899205, e-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Fastlege Marina Aksenova Dehli, Epost: marina.dehli.legekontor@hotmail.com
Koordinator for LIS3 utdanning Fastlege Ida Bang Strand. Epost: Idabang8@gmail.com
 
Søknad sendes via webcruiter. Link kan finnes via Ringerike kommune sin nettside
www.ringerike.kommune.no  Det ønskes vedlagt CV, kopi av autorisasjon, samt navn på referanser.
 
Søknadsfrist:  01.02.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Mariana Aksenova Dehli
Tittel: Fastlege
E-post: marina.dehli.legekontor@hotmail.com
Navn: Fastlege Ida Bang Strand
Tittel: Koordinator for LIS3 utdanning
E-post: Idabang8@gmail.com
Arbeidssted
,
3502 HØNEFOSS
Søk på stillingen