Kort om arbeidsgiver

Vi  har to ledige faste overlegestillinger ved St Olavs hospital med 50% tjeneste ved St Olav Øya og 50% tjeneste ved St Olav Orkdal sjukehus

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Sykehuset har akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi, og har til sammen 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Orkdal Sjukehus ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.
Anestesiavdelingen ved St Olavs hospital Orkdal yter anestesiservice til gastrokirurgi , urologi,  gynekologi og ortopedi, totalt 3500 anestesier per år.

Anestesilegene ved Orkdal sjukehus bistår i tillegg ved behandling av pasienter ved overvåkingsavdelingen KOVA og i akuttmottak og deltar p.t i 6 delt vakt med aktiv tid til 22 på hverdager og til kl 18 i helger og øvrig tid i hjemmevakt. Ved tilsetting av flere anestesileger er det planlagt å gå over til 8-delt vakt. 


Det er nå ledig 2 overlegestillinger, med 50% stilling ved St Olav Øya og 50% ved Orkdal sjukehus. En av dem som tilsettes i overlegestilling er ment å inneha rollen som seksjonsleder for anestesilegene ved Orkdal sjukehus. Det bes angitt i søknaden om du søker på seksjonsleder-stillingen.  

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglig drift og yte anestesiservice til elektiv og akutt kirurgi
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet
 • Bistå i behandling av pasienter i akuttmottak og på KOVA
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver, kvalitets og forbedringsarbeid
 • Den som tilsettes forutsettes å delta i 8-delt vakt ved Orkdal sykehus med aktiv vakt til kl 22 på hverdager, hjemmevakt på natt og deretter fri dag etter vakt. Vakt hver åttende helg med aktiv tid til kl 18, deretter hjemmevakt. Utrykningstid på vakt er 30 min, og sykehuset har hybel for den som ikke bor i Orkdal     

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Gode språkkunnskaper i norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Interesse for kvalitetsarbeid og forskning
 • Interesse for å arbeide i lokalsykehusmiljø

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode teamegenskaper og evne til å lede team

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og travelt miljø
 • Mulighet for en delt stillingen mellom St Olav Øya og Orkdal sjukehus
 • Det gis funksjonstillegg til den som tilsettes i stilling som seksjonsleder
   
   
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72575722
E-post: Asa.Susanne.Askim@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen - leger, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen