Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling i Arendal har ledig 1 x 100 % stilling, vikariat for lege i spesialisering (LIS3). Vikariatet har ett års varighet med mulighet til forlengelse. Snarlig tiltredelse. 

Spesialitet: Radiologi

Avdelingen samarbeider med OUS om gr. I - tjeneste. 

Avdelingen i Arendal har et godt fagmiljø med varierte og spennende oppgaver. I de siste årene har vi hatt et økt volum av CT og MR- undersøkelser. I den forbindelse har vi styrket sub-spesialiseringen for overlegen, noe som kommer gruppen av leger i spesialisering til gode. Vi jobber kontinuerlig med rekruttering av gode medarbeidere og søker nå etter vikar for å komplettere antallet leger i spesialisering.

Avdelingen har for tiden 7 leger i spesialisering (LIS) og disse går i en 7-delt tjenesteplan 1:1. Avdelingen jobber med en overgang til 8 delt 1:1 for LIS3, noe som vil bli effektuert straks ny lege i spesialisering er på plass. Avdelingen har for tiden 12 overleger som går i en 8- delt vaktplan. 

Vi er en avdeling i stor utvikling og vi jobber kontinuerlig med utskifting av utstyrsparken vår. For relativ kort tid siden skiftet vi ut den eldste CT med en ny CT Siemens Force. Vi har i den senere tid oppgradert deler av vårt skjelett utstyr og vårt siste ultralyd apparat kom i 2018. Avdelingen har to MR, to CT, to ultralyd laboratorium, tre skjelett, et gjennomlysningslaboratorium og et intervensjonslaboratorium. Avdelingen er en del av BDS på Agder og har eget mammografiutstyr. 
Avdelingen er hel-digitalisert og benytter for tiden DIPS RIS med talegjenkjenning fra MaxManus og Sectra PACS. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter en kandidat med interesse og engasjementet for radiologi.
  • Det er krav til gjennomført turnustjeneste.
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Faglig engasjert.
  • Gode evner til samarbeid.
  • Gode kommunikasjonsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Et fremtidsrettet og godt fagmiljø.
  • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske avdelingene.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine H. Dahlslett
Tittel: Overlege
Telefon: 975 60 691
Navn: Inger Wenche Nilsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 908 70 696
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen