Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslege

Spennende legestilling/ legespesialist ved Færder kommunes helseinstitusjoner.

Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldre og geriatri. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til pasienten og liker å jobbe tverrfaglig. Vi ønsker legene med på laget for å bygge kompetanse og videreutvikle sykehjemmet og helsehuset. Kommunen bruker Gerica som journalsystem.

Stillingen vil være todelt hvor 50% av stillingen er ved Smidsrød helsehus og 50% av stillingen er i Ressurssenteret. Stillingsdelen ved helsehuset innebærer oppfølging av pasienter ved korttids-, rehabiliterings- og langtidsavdeling. Stillingsdelen ved Ressurssenteret innebærer legetjenester ved Smidsrød helsehus og Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, samt ved kommunens helsestasjon som fast ansatt vikar.

Stillingen er tellende for spesialiteten allmennmedisin. Vi gjør oppmerksom på at leger i kommunen som yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven, og som ikke er ferdig spesialist, vil inngå i kommunens plan for spesialisering i allmennmedisin. Ref: Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Arbeidsoppgaver:
 • Utrede, behandle og følge opp pasientene
 • Medisinskfaglig rådgivning ved sykehjemmet og helsehuset
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, studenter og turnusleger
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten)
 • Erfaring fra geriatri er ønskelig
 • Relevant spesialitet, hvis du er ferdig spesialist
Personlige egenskaper:
 • Initiativrik, selvstendig, og med stor arbeidskapasitet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Faglig sterk og evne til å dele av kunnskapen
 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Utfordrende og selvstendig arbeidsoppgaver i et engasjert og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fast lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Aina Moen
Tittel: Virksomhetsleder Smidsrød helsehus
Telefon: 468 06 872
E-post: aina.karin.moen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tinghaugveien 16
3140 NØTTERØY
Søk på stillingen