Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Eller et legevikariat? Det har vi! Avdeling for familiebehandling har ledig 100 prosent fast stilling for LIS eller 100 prosent legevikar.

Om avdelingen

Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig og innleggelsesperioden er 7 til 12 uker. Parene og familiene innlegges og utskrives til ulike tider (slow open). For barna har vi eget barnehage- og skoletilbud.
Individuelle psykiske lidelser og relasjonelle vansker/konflikter er i praksis ofte nært forbundet med hverandre. Derfor er behandling som inkluderer pasientens par- og familiesystem viktig.

Tilbudet er for:
  • Voksne med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne.
  • Pasienter med diagnoser innen depresjon, angst- og traumelidelser.
  • Pasienter som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i par-, foreldre- og familiesamspill.
  • Par og enslige foreldre (barn i alderen 1-16 år inkluderes i innleggelsen)
Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Vi er i et fagutviklingsarbeid med utdanning/kurs og planlegger å implementere Emosjonsfokusert parterapi som spesifikk modell i løpet av 2022. Avdelingen har implementert et elektronisk pasienttilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Arbeidsoppgaver
Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for fordypningstid, deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Gode muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet. Man samarbeider også tett med personalet i avdelingens barneseksjon; barnehage og skole.

Våre LIS-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i våre døgnavdelinger, vår voksenpsykiatriske poliklinikk og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som også foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vaktordningen er 7-delt.

Personlig egnethet, fleksibilitet, evnen til å kommunisere, samt evnen til å se hele mennesket vil bli vektlagt sammen med tidligere erfaring fra arbeid i psykisk helsevern.

Som legevikar vil oppgavene være knyttet til somatiske problemstillinger hos barn og voksne, medikamentvurderinger samt psykosomatiske vurderinger i samråd med overlege.

Klikk her for mer informasjon behandlingstilbudet

Vi tilbyr
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Vi ber om at du søker elektronisk. Følg denne linken
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Mariane Borge Skakstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 75 95 96
E-post: Mariane.Skakstad@modum-bad.no
Navn: Gurprit Kaur Aujla
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: gurprit.aujla@modum-bad.no
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: marit.opsahl@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen