Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter en ny kollega som er spesialist i generell kirurgi. Subspesialisering innenfor gastrokirurgi eller urologi er ønskelig.

En av våre kollegaer er gått i pensjon. Vi venter på at nettopp du skal søke, og bidra faglig med dine kunnskaper for gjerne bygge opp en ny arena ved UNN Narvik til pasientenes beste!
Du vil spille en viktig rolle for kirurgisk avdeling inn i nye UNN Narvik. Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø med høyt tempo og godt humør! Vi satser på utdanning, og å være en god og trygg arbeidsplass for våre ansatte. Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for ytterligere subspesialisering eller ønske om forskning, dersom det er aktuelt.

Litt om oss:

Vårt oppdrag er å gi spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin for Nord-Norges befolkning. Nedslagsfeltet til UNN Narvik er 30 000 - 40 000 innbyggere. Helse Nord har totalt nedslagsfelt på ca 500 000. UNN Narvik er er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvinne-, kreft- og kirurgiklinikken; K3K og Helse Nord RHF.

Nedslagsfeltet er forventet å øke grunnet satsningen på infrastruktur i Ofoten, Hålogalandsbrua, Forsvarets utbygging av Evenes som kampbase for de nye F35-jagerflyene, samt Aker-konsernets etablering av Aker Narvik med satsing på grønn industri.

Kirurgisk avdeling i Narvik har rett i overkant av 60 ansatte, hvorav 6 overlegestillinger knyttet til generell kirurgi. Avdelingen har også fast ansatt plastikkirurg. 

UNN Narvik har ansvaret for kirurgisk døgnberedskap, og det er egne vaktlinjer i indremedisin og føde/gynekologi. Ortopedisk vaktlinje reetableres januar 2022. UNN består av tre sykehus i nettverk, og innenfor gastrokirurgi er hovedtyngden av den operative kirurgien dagkirurgi. Innenfor urologi har vi ansvaret for inkontinensprotesekirurgi i Helse Nord. Vi har et godt arbeidsmiljø i kollegiet, og mange flinke LIS 1 og LIS 2 i avdelingen. Våre anestesileger, gynekologer og indremedisinere er dyktige fagfolk, og vi liker å omgås med hverandre fordi miljøet er godt!

Nye UNN Narvik er under bygging, og vi flytter inn i flunkende nytt sykehus i 2024. Nye UNN Narvik har en egen organisasjonsutviklingsprosess som går parallelt med byggeprosjektet med fokus på nye innovative metoder, helsetjenesteforskning og fokus på pasientens helsevesen.

Bli bedre kjent med Narvik som by og hva naturen har å tilby med informasjon og bilder som du finner på: Visit NarvikNarvik turistforeningNarvik kommuneNarvik skole, barnehage og SFONarvik golfklubb og UiT Narvik. 

Narvik har søkt om deltakelse i alpint VM i 2027, og i 2022 får vi vite om Narvik blir den nye VM-byen i nord! Se mer om dette på Narvikfjellet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale - Anne Marthe, tlf. 76968447.

Arbeidsoppgaver

 • stillingen inngår i 5-delt turnus med vakt i generell kirurgi
 • poliklinisk utredning ,behandling og oppfølging
 • egne faste operasjonsdager
 • veileder for LIS 2/3, og veiledning for avdelingens LIS1
 • behandlingsansvar for inneliggende pasienter i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (dansk/svensk) muntlig og skriftlig
 • norsk godkjenning som spesialist i generell kirurgi
 • dersom det foreligger kort tid til godkjenning i generell kirurgi kan konstituering være aktuelt
 • ønskelig med norsk godkjenning i gastrokirurgi eller urologi
 • gjennomført ATLS-kurs. DSTC-kurs er ønskelig

Vi ber søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenninger.

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper og samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • selvstendig og ansvarsbevisst.
 • gode kommunikasjonsevner
 • kvinner oppfordres til å søke

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • godt arbeidsmiljø, vakker natur, kort vei mellom fjell og fjord. Togstasjon med forbindelse Stockholm i løpet av et døgn. 45 minutter med bil til Evenes flyplass
 • det gode liv - korte avstander, butikker uten lange køer og tilnærmet fravær av rushtrafikk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Anne Marthe Foshaug Jenssen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 76968447
E-post: Anne.Marthe.Foshaug.Jenssen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik
Søk på stillingen