Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Begge legekontorene er veldrevne senter lokalisert i Fredrikstad sentrum.
Det er ansatt erfarent hjelpepersonell.
Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Begge kontorene bruker Infodoc journalsystem og Convene betalingssystem. 

Vi kan tilby
Fredrikstad kommune har en flott fastlegegruppe med 74 fastleger og 5 LIS1 fordelt på 25 legekontor.
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe og veiledning for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd til ALIS fastleger i næringsdrift etter godkjenning fra Helsedirektoratet. Tilskuddet er på 300 000 pr år (pr. 1.1.22) i spesialiseringsperioden og innebærer praksiskompensasjon ved fravær til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Om fastlegehjemlene
To av fastlegene i kommunen har sagt opp sin hjemmel og vi søker etterfølger. Tiltredelse 01.07.2022.
Deltagelse i kommunal legevakt.
 
Kvalifikasjoner
Det er et krav at du har norsk autorisasjon.
Dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin må du ha startet spesialiseringen eller ønske å starte opp når du begynner hos oss.
Du må ha gjennomført LIS1 eller tilsvarende slik at du har rett til refusjon fra HELFO.
Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
Det er viktig å ha gode samarbeidsevner overfor kollegaer på kontoret og andre samarbeidspartnere.
Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og god arbeidskapasitet.

Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår samarbeidsavtale med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie av lokaler, alt personell og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Kari G Gleditsch
Tittel: Fastlege Nedre Glommen legegruppe
E-post: kari.gleditsch@gmail.com
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 957 98 370
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fredrikstad sentrum
1600 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen