Vi har ledig overlegevikariat, varighet til 1.9.2022, med mulighet for forlengelse. 

Hjertemedisinsk avdeling Ahus  er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus, hvor de de aller fleste kardiologiske tilstander utredes og behandles. Avdelingen består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg enheter for PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi, høyresidig hjertekateterisering og seksjon for invasiv kardiologi med døgnberedskap. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensiv avdelingen hvilket legger til rette for et godt samarbeid. Ved Gardermoen drifter hjertemedisinsk avdeling en seksjon for invasiv kardiologi og ablasjoner samt en sengepost felles med kirurgisk divisjon (42 senger). Forskning er et satsningsområde og avdelingen har flere sterke forskningsmiljøer.

Det er for tiden 33 overleger og 34 LIS tilknyttet vår avdeling.

Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk.  

Tiltredelse så snart som mulig. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på hjerte sengepost (Inklusiv ekkokardiografi), hjerteovervåkning og poliklinikk. Deltakelse i gjeldende vaktordning som for tiden er 9-delt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i kardiologi/nærmer seg spesialitet i kardiologi.
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring/forskningsinteresse vektlegges 
 • Klinisk arbeidserfaring i kardiologi/kardiologiske prosedyrer vektlegges

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø  
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tri M. Le
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67964479
E-post: Tri.Minh.Le@ahus.no
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: Irene.Grundvold@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 Hjertemedisinsk avdeling, Ahus
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen