Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling.

Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen innen ortopedi, reumakirurgi og gastrokirurgi.  Avdelingen har fokus på faglig utvikling og en læringskultur.

Kirurgisk avdeling er seksjonert med seksjoner for ortopedi og gastrokirurgi. Ortopedisk seksjon bemannes med 8 overleger og 6 leger i spesialisering.

Lillehammer og omegn er en turistdestinasjon som byr på flott natur, et rikt utvalg av fritids- og kulturaktiviteter.

- OVERLEGE/ORTOPED
100% stilling vikariat fra d.d til 31.12. 2022

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i seksjonert 8-delt vaktordning
 • Ortopedisk seksjon tilbyr et bredt behandlingstilbud i både akutt og elektiv ortopedi. Seksjonene har fagprofil innen all generell ortopedi
 • Avdelingen er involvert i et tverrfaglig idrettsmedisinsk prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon/spesialistgodkjenning
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst
 • Kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjonsordninger, for tiden KLP
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Roar Rønning
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93035050
E-post: roar.ronning@sykehuset-innlandet.no
Navn: Mari Einemo Grimsrud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41561425
Arbeidssted
Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Kirurgisk avdeling Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 LILLEHAMMER
Søk på stillingen