Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel. Avdeling for kroniske sykdommer ligger i område for psykisk og fysisk helse er ett av fem områder ved Folkehelseinstituttet. Området består av fagmiljøer med ekspertise på forskning og helseanalyse av psykisk og fysisk helse for å gi økt kunnskap om forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak.  


Folkehelseinstituttet skal styrke forskningen innen farmakoepidemiologi og søker etter forsker/seniorforsker i fast stilling. Stillingen vil primært være knyttet til forskningsprosjekter som omhandler sikkerhet og effekt av legemiddelbruk ved kroniske sykdommer blant annet innen diabetes, hjerte-kar sykdommer, kroniske lungesykdommer og blant gravide.


Avdeling for kroniske sykdommer består av omkring 20 ansatte. Avdelingen har ansvaret for epidemiologisk forskning innen kroniske sykdommer og legemiddelbruk i befolkningen. Avdelingen har høy kompetanse innen epidemiologiske metoder og forskning ved bruk av helseregistre og befolkningsundersøkelser. Du vil være en del av forskningsgruppen som jobber med farmakoepidemiologi som består av forskere med tverrfaglig kompetanse innen farmasi, medisin, epidemiologi og statistiske metoder. Gruppen driver register-basert forskning på sikkerhet, effekter og bruk av legemidler, og samarbeider tett med andre forskere i avdelingen på prosjekter innen kroniske sykdommer. Gruppen samarbeider også med forskere i andre avdelinger og enheter på Folkehelseinstituttet og spesielt med andre miljøer som har fokus på legemiddelfeltet. I tillegg har gruppen flere forskningsprosjekter med bredt samarbeid og nettverk av forskere i Norge, Norden, USA og Australia. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle egne farmakoepidemiologiske forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i, koordinere og utvikle nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen farmakoepidemiologi
 • Kvalitetssikre og analysere store datasett
 • Publisere og formidle forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrift, rapporter og i populærvitenskapelige kanaler
 • Bidra til å utarbeide søknader om ekstern finansiering til forskning
 • Delta i og koordinere forskningsprosjekter som post-authorisation safety studies (PASS) pålagt av regulatoriske myndigheter
 • Bidra til å videreutvikle vitenskapelig samarbeid på instituttet, nasjonalt og internasjonalt
 • Søke om nødvendige tillatelser og data
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid og i avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Lege, farmasøyt, epidemiolog, statistiker eller tilsvarende
 • Doktorgrad innen medisin, farmasi, epidemiologi, statistikk eller tilsvarende
 • God kompetanse og erfaring i epidemiologiske forskningsmetoder og statistikk
 • Erfaring i bruk av statistisk programvare (Stata, R, eller tilsvarende)
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg er det en fordel med erfaring innen

 • Analyser av store datasett
 • Legemiddelepidemiologiske studier
 • Større forskningssamarbeid
 • Søknader om forskningsmidler      

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik, ansvarsbevisst og god gjennomføringsevne
 • Entusiastisk og motiverende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til raskt å komme i gang med analyser basert på etablerte registerkoblinger i flere prosjekter
 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling og stor fleksibilitet
 • Stilling som Forsker/Seniorforsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Marte Handal
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 91787101
E-post: marte.handal@fhi.no
Navn: Kari Furu
Tittel: Seniorforsker
Telefon: 95221824
E-post: kari,furu@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet FHI
Marcus Thranes Gate 6
0473 Oslo