• Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegevikariat i Oslo 50%
Det er ledig 50% fastlegevikariat på Lindeberg legesenter I Oslo fra 1.2.22. i 1 år. Det er 5 fastleger plus LIS1 på senteret, 2 av legene har deleliste. Gode betingelser og gode inntjeningsmuligheter. Kvalifikasjoner: norsk autorisasjon, gjennomgått turnustjeneste, rett til refusjon fra Helfo, søkeren må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig. Det er en fordel hvis du har erfaring fra allmennpraksis. Søknaden sendes til post@lindeberg.nhn.no Kontaktperson Shivendra N. Kakar Tel 23142020
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Romana Barucija
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 48290354
E-post: romanabarucija@gmail.com
Arbeidssted
Lindeberg legesenter AS
Jerikoveien 5
1067 OSLO