Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Spennende stilling hvor vi søker etter en engasjert overlege som ønsker til å bidra til å utvikle og forbedre angstbehandlingen ved DPS

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg.
Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275
årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i
spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under
spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og
Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere
lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske
problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og
ADHD. Angstteamet tilbyr 4-dagersbehandling av OCD, panikklidelse og
sosial fobi. Det tilbys også e-mestring og individualterapi. Utredningen
er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert
og evalueres jevnlig innenfor pakkeforløpsfrister. Utredningen i ADHD teamet er systematisk og rask og ligger normalt godt
innenfor pakkeforløpsfristene. I tillegg til medikamentell behandling, tilbyr
vi to-timers psykoedukasjonskurs og manualbasert kognitiv gruppebehandling for
ADHD. Teamet holder høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima.

Stillingen vil bli knyttet til angstteamet som er kjent holder et høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som
forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og
behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og
behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har
fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten,
og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et
kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i
flere.

Stillingen innebærer deltakelse i felles vaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus
og avhengighet), vaktordningen er for tiden 18-delt.

Oppstart er 01.04.22 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Livia Taran
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48510946
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Konstituert avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord
Søk på stillingen