Kort om arbeidsgiver

I klinikk for psykisk helsevern og rus har vi ledig 4 stk 100% vikariat som legevikar.
Arbeidssted er sykehuset Levanger. Vi har per i dag fem differensierte sengeposter på Levanger, samt ett DPS i Stjørdal. Leger under spesialisering vil rotere innad i klinikken for å få obligatorisk praksis ved sengepostene og poliklinikk. DPS Stjørdal er inkludert der dette er hensiktsmessig eller ønskelig i spesialiseringsløpet. Vi tilbyr også tjeneste innen alderspsykiatri, liasonpsykiatri, spiseforstyrrelser og rusrelatert psykiatri.
Legen ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlege. Klinikk for psykisk helsevern og rus har i dag 18 overlegestillinger og 12 LIS1-stillinger samt 3 LIS1. Sykehuset Levanger er søkt godkjent for 5 år i spesialisering i psykiatri (gammel ordning godkjent for 4 år). DPS Stjørdal er godkjent for 2,5 år. Vi garanterer for at LIS3 kan få gjennomført hele utdanningen i vår klinikk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam.
 • Deltagelse i vakttjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent medisinsk embetseksamen eller tilsvarende
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Den som tilsettes skal være fullvaksinert

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være en god teamarbeider
 • Høyt faglig etisk nivå

Vi tilbyr

 • Legevikarer får veiledning og deltar i teoretisk opplæring sammen med LIS 3 
 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk til KLP
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen