Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er en avdeling med godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig fordypning. Avdelingen har hatt gruppe 1 status i generell indremedisin og deretter søkt videre i ny spesialistordning.

Vi har ledig:                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 x 100 % fast stilling for overlege i kardiologi. Tiltredelse etter avtale.

Hjerteseksjonen har regionsansvar for ICD behandling på Sørlandet og implanterer ca 350 pacemakere/CRT/ICDer årlig i egen operasjonsstue. Det er en fordel med elektrofysiologisk kompetanse. Sengeposten har 10 senger og en intermediærenhet på 8 senger. Til sammen behandles ca 16000 pasienter årlig (inneliggende/poliklinisk). Det legges stor vekt på noninvasiv diagnostikk (CT hjerte/MR hjerte). Seksjonen disponerer 7 ultralyd apparater samt IABP. Det er en 7 delt hjertevakt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialistgodkjenning som kardiolog.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr

  • Faglig og sosialt godt miljø med engasjerte kolleger.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Finn Tore Gjestvang
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 480 02 756
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hjerteseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen